Magazijnkeurmerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de website van Magazijnkeurmerk

Hieronder een samenvatting van onze werkwijze en het keuren van Magazijnstellingen. 

Keuring magazijnstellingen
Volgenens de ARBO-wet bent u verantwoordelijk voor al uw arbeidsmiddelen, dit houdt in voor magazijnstellingen dat alle onderdelen in goede staat dienen te zijn. De wet schrijft voor dat magazijnstellingen minimaal een keer per kalenderjaar gekeurd dienen te worden.

Knelpunt/risico
Wanneer stellingen of entresolvloeren onjuist gemonteerd zijn of niet in goede staat verkeren, bijvoorbeeld door aanrijschade, roestvorming, doorgebogen staanders, of aanrijdschade, bestaat kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade door omvallen van stellingen of getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling.

Wat wordt gekeurd.
De keuringsplicht geldt voor elke soort stalen opslagsysteem.
Enkele voorbeelden hiervan;
- Palletstellingen
- Entrosolvloeren
- Inrijstellingen
- Legbordstelling
- Draadarmstellingen

De controle vind onder andere plaats op:
- Huidige staat van materiaal
- Gebruikswijze van stellingen
- Aanrijbeveiliging
- Enz.

Waarom
Om de veiligheid in een magazijn te garanderen stelt de arbowetgeving om minimaal eens per kalenderjaar de stellingen te laten controleren door een externe partij, hierop aansluitend is de Europese norm voor stalen opslagsystemen NEN-EN 15635.
In elk magazijn waar gewerkt wordt ontstaan schades, deze schades hebben een negatieve invloed op de draagkracht. In het slechtste geval ontstaan er ongelukken ten gevolg van slecht onderhouden stellingen. Vaak zijn niet alle schades bekend bij de eindverantwoordelijke.

Werking van de keuring
Op afspraak komt een deskundige keurmeester op locatie, deze keurmeester keurt alle relevante onderdelen in het magazijn. Direct na afloop worden de belangrijkste punten besproken. Een uitgebereide rapportage op basis van de metingen, waarnemingen en foto’s volgt binnen een week.
Wanneer dient keuring plaats te vinden?
Er zijn een 3-tal momenten wanneer een magazijnkeuring plaats vindt;
- Periodiek, minimaal eens per kalenderjaar. Afhankelijk van de omloopsnelheid in uw magazijn kan deze frequentie verhoogd worden.
- Na verbouwing of verandering van de configuratie.
- Direct na ingebruikname.

Kosten
De kosten voor het keuren van uw magazijn is afhankelijk van de grootte en indeling van het magazijn. Bij de prijs is herkeuring binnen een maand inbegrepen.
En verder
Op basis van de rappartage kunnen we in overleg met alle partijen een reparatievoorstel of een plan van aanpak maken. Dit is om de veiligheid in het magazijn op het juiste niveau te krijgen. Waar nodig adviseert de keurmeerster om schades in de toekomst te voorkomen.

 
 
een frietkar huren doen je natuurlijk bij de frietwagen in heel Nederland en Belgie
Weidepoorten - Landhekken - Schapenhek - Afrastering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu