Werkwijze

Alle inspecties worden uitgevoerd op locatie waar ook in Nederlans. De duur van de inspectie hangt af van de grote van het magazijn, type stellingen en het aantal afwijkingen en/of schades. Geinspecteerde onderdelen krijgen een stickter ter goedkeuring. Indien een onderdeel niet goed wordt bevonden wordt genoteerd voor de rapportage. Het komt regelmatig voor dat onderdelen in een degelijke slechte staat zijn dat direct actie nodig is. Dit wordt duidelijk gemaakt door middel van een “niet conform voorschriften” sticker. Er zal ook direct actie worden ondernomen om de veiligheid te garanderen. Na afloop van een inspectie wordt kort mondeling de bevindingen gerapporteerd en toegelicht. Zodat direct duidelijk is wat de stand van zaken is. Het inspectierapport volgt na ongeveer 7 dagen na inspectie.
 

Frequentie inspectie

Vanuit Magazijnkeurmerk adviseren we om minimaal één keer per jaar de magazijnstellingen te laten inspecteren. Hiermee wordt voldaan aan Arbo richtlijnen van 1998. Inspectie is noodzakelijk na verplaatsing of veranderingen in de samenstellingen van de magazijnstellingen. Verder wordt inspectie geadviseerd na schade.
 

Gebruikte inspectie normen.

Nen 5051 Aanschafgegevens, montage en gebruik.
NPR 5054 Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, Verklaring van toegelaten gebruik.
NPR 5055-1 Magazijnstellingen en controlelijsten voor periodieke inspectie.
NEN-EN 15620 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformation and clearances.
NEN-EN 15629 Stalen opslagsystemen – Specificatie van opslagapparatuur.
NEN-EN 15635 Stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur.
 
De normen NEN-EN 15635 en NPR5055-1 staat zijn centraal bij de inspecties.
 

Gebruikte gereedschapen

Om tot een objectief oordeel te komen worden verschillende gereedschappen gebruikt, meten is weten.
- Digitale waterpas
- Rolmaat
- Schuifmaat
- Afstandsmeter lazer
- Schietlood
- Lux-meter
 

Rapportage

Van elke inspectie wordt rapportage opgemaakt. Alle rapportages worden digitaal ter beschikking gesteld voor uw eigen administratie. De rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk voor iedereen. Afwijkingen en schades zijn toegelicht met foto’s. Een rapportage bestaat uit drie delen.
- Het inspectierapport,
- Checklist Magazijnkeurmerk op basis van NPR-5055-1
- Extra informatie.
 
In een uitgewerkte rapportage zijn onder andere de volgende punten behandelt.
- Wat er is geinspecteerd.
- Wat de afwijkingen en schades zijn op welke locatie
- Welke actie er ondernomen moeten worden.